सोमवार, ५ डिसेंबर, २०११

वरोरा नगर परिषद निवडणूक-२०११


प्रहारच्या उमेदवारांचे वरोरा नगर परिषद निवडणूक-२०११ करिता बोधचिन्ह- कपबशी

दारू नाही, चाय पिलायेंगे
कपबशी चून के लायेंगे |


प्रहारचे उमेदवार 


प्रभाग १
१-अ) सौ. सरिता दिनदयाल बडोले (SC - महिला राखीव प्रवर्ग)
१-ब) गणेश फकरूजी जोगी (सर्वसाधारण)
१-क आणि १-ड मध्ये प्रहारचे उमेदवार नाहीत.

प्रभाग २
२-अ) सौ. सुनिता अशोक गायधने  (SC - महिला राखीव प्रवर्ग)
२ -ब) कु. सरिता दादाराव दडमल   (ST - महिला राखीव प्रवर्ग)
२-क) प्रहारचे उमेदवार नाहीत.
२-ड) मनीष मुरली जेठानी (सर्वसाधारण)

प्रभाग ३
३-अ) राजेंद्र गुरुचरण मर्दाने (SC - राखीव प्रवर्ग)
३-ब, ३-क व ३-ड मध्ये प्रहारचे उमेदवार नाहीत.

प्रभाग ४
प्रहारचे उमेदवार नाहीत.

प्रभाग ५
५-अ) निलेश विठ्ठलराव मजगवळी (सर्वसाधारण)
५-ब) प्रहारचे उमेदवार नाहीत.
५-क) प्रहारचे उमेदवार नाहीत.
५-ड) सौ. सुलोचना रमेश काळे (सर्वसाधारण महिला राखीव)


प्रभाग ६ 
प्रहारचे उमेदवार नाहीत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा